PUBLICATIONS

Iris Schutten publishes on several platforms, like Archined, Ruimtevolk, S&RO, Oase, De Architect and Architectuur Lokaal. She has set up the international & open source platform Beyond Social on social art and design, was editor for S+RO (magazine on urban design and spatial development), co-editor / writer for the book Stedelijke Transformatie in te Tussentijd / Between Times (SUN-Trancity 2011) and has written for Het Groot Rotterdams Bruggenboek, Wilder Wonen & Verder bouwen and Balkan in de Polder.

_______________________________

Magazine in opdracht van Buurtoverleg het Oude Centrum, in samenwerking met Sacha Winkel. Den Haag 2021.

Inventarisatie van initiatieven en voorstellen ter versterking van stadsnatuur in het Oude Centrum in Den Haag, annex diverse workshops en debatten.

_______________________________

Social Design as a political act, Article for Beyond Social / WdKA, 2018

Social art and design are not only concerned with the aesthetics, the functionality and the conceptual meaning of their work, but also aim to (re-)design the encompassing social, economic or ecological systems and interactions in relation to political powers in a radical way. Good social design is considered to be a political act: How can artists and designers challenge and reformulate dispositions of power? How to design and make from a position of accountability for contributing to a more sustainable and equitable society? 

_______________________________

Artists and designers are redesiging business, article for Beyond Social, 2014

An increasing number of designers see the formulation of a business model as a design challenge in itself. As a result of the financial crisis and ongoing social transitions, old certainties have become fluid and new business models are emerging: business models in which the basis of multiple value creation is provided by new and existing cash flows, local entrepreneurship, social capital, open networks, energy transition and new technologies. An increasing number of designers and artists play an important role in the development of these new business models.

_______________________________

Beyond Social, Concept & development platform on social art & design, in collaboration with Hybrid Publishing Station Willem de Kooning Academy, University of applied Sciences Rotterdam, 2014 – 2018

Beyond Social is an ongoing international and collaborative research and publishing platform on social art and design. It connects professionals and students from different fields of expertise. It is a platform for trial and error, for sharing knowledge, projects, visions and opinions in order to find out what is needed to feed social practices and take them to the next stage.

_______________________________

Blauwe Economie, concept & editor of thematic issue S+RO, 2013

Duurzaamheid verschiet van kleur; groen verandert in blauw. Hierbij wordt slimmer gebruikt gemaakt van lokaal aanwezige materialen, energie, arbeid en natuurlijke technieken. Lineaire processen veranderen in circulaire processen, de consumer society in een civic economy en financieel rendement in maatschappelijk rendement. Met als uiteindelijk resultaat zowel economische kansen als een schoner milieu en socialere samenleving. Deze manier van denken resulteert niet alleen in het kweken van paddenstoelen op koffiedik maar is ook op grotere schaal van invloed op stad en ommeland, zo laat de S+RO-special over Blue Economy zien.

_______________________________

Pauzestreken, website about ‘pauzelandschappen’ in Deventer, Kunstenlab Deventer 2013

De totale oppervlakte aan leegstand in Deventer is net zo groot als de geplande uitbreidingswijk Steenbrugge. De mogelijkheden van deze pauzelandschappen worden nog niet volledig benut! Braakliggende terreinen, leegstaande kantoren en verlaten woningen zouden beter gebruikt kunnen worden. Tijdelijk, of nog beter, voor het uitvinden van nieuwe functies. Deze website publiceert de resulaten van een half jaar onderzoek naar de potenies, mogelijkheden en belemmeringen voor het gebruik van pauzelandschappen.

_______________________________

Faciliterende Stedenbouw, Article about Haagse Havens, part of 5th IABR: Making City, Rotterdam 2012

Waar sommigen nog geloven dat het ooit wel weer goed komt met de bouwproductie daalt bij anderen meer en meer het besef in dat we op een totaal nieuwe manier zullen moeten gaan werken omdat met de huidige crisis ook de tijden voorgoed veranderd zijn. De vraag van dit moment is hoe nieuwe methodes van stad maken in de praktijk gebracht kunnen worden.

_______________________________

The Economics of Beauty, Column for the Economic Development Board of Rotterdam, 2012

De kwaliteit en schoonheid van de binnenstad zijn doorslaggevend in de concurrentiestrijd tussen steden. Het advies Economics of Beauty handelt over nut en noodzaak van investeren in binnenstedelijke kwaliteit en schoonheid en de rol die verdichting daarin speelt.

_______________________________

Tussentijd, concept & editor of thematic issue S+RO, 2012

Tussentijd, een gat in de planvorming waarin, buiten de formele instituties om, alternatieve wijzen van architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening worden uitgeprobeerd. Kraakbolwerken, kunstprojecten of initiatieven van urban pioneers… Tussentijd lijkt meer en meer een instrument te worden voor planvorming. De vraag is voor welke planvorming? Voor de grootschalige, uniforme planvorming die tussentijd initiatieven eerst bestreden? Of zijn methodieken die binnen de tussentijd zijn ontstaan zelf uitgegroeid tot een nieuwe strategie?

_______________________________

Beschouwen met lange Adem, Een artikel voor Badgast / Satellietgroep & Domein voor Kunstkritiek, juli 2012

_______________________________

Van Tijdelijk gebruik naar ontwikkelend beheer,een artikel voor het advies De Toekomst van de Stad van het Rijksbureau voor Leefomgeving en Infrastructuur, aug. 2012

_______________________________

Stedelijke Transformatie in de Tussentijd / Between Times, publication, SUN-Trancity 2011

Research and alternative concepts for urban transformation areas by a multidisciplinary team, in connection with Art project Hotel Transvaal The Hague.

_______________________________

Van Tijdelijk gebruik naar ontwikkelend beheer, Essay for Raad voor leefomgeving en Infrastructuur, The Hague 2012

Het omgaan met tijdelijk gebruik vergt een mentaliteitsverandering van zowel de overheid als van de woningbouwcorpratie, ontwikkelaar, eigenaar en de tussentijdinitiatiefnemer zelf. Lerende van het tijdelijk gebruik van de tussentijd is het ontwikkelend beheren van de bestaande stad de volgende stap op weg naar de toekomst van de stad.

_______________________________

De ontwikkelkracht van tijdelijk ruimtegebruik, Article for BALKAN IN DE POLDER, naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland? 2012

Organische gebiedsontwikkeling is allang begonnen! Het is echter de vraag of de eerste kiemen van organische groei wel de kans krijgen om tot bloei te komen. Hiervoor is een nieuwe benadering van financiering, regelgeving, planning en communicatie nodig dan instanties op het gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening momenteel gewend zijn.

_______________________________

Nieuw eigenaarschap in de ruimtelijk ordening, Article for Ruimtevolk jaarboek, 2012

Burgers en ondernemers voelen zich in toenemende mate verantwoordelijk voor en betrokken bij ontwikkelingen in hun stad of dorp. De ruimtelijke inrichting van onze steden en dorpen en het debat daarover kent vanaf nu vele eigenaren. Dat boort nieuwe krachten, energie en creativiteit aan, maar creëert ook nieuwe financiële mogelijkheden.

_______________________________

Tussentijd in Heesterveld, Artikel over ontwikkelend beheer voor Architectuur Lokaal, 2012

In H-LAB worden momenteel nieuwe modellen voor stedelijke transitie ontwikkeld, hands on en in real life. Is er een model denkbaar waarbij ook het corporatief bezit zich voortdurend ontwikkelt, en zodoende in waarde stijgt in plaats van dat zij stilstaat en langzaam wordt afgeschreven?

_______________________________

De tussentijd biedt ruimte voor innovatie, Article for Ruimtevolk, 2011

Naast de monumentenstatus zou ook een tussentijdstatus ingesteld moeten worden, zodat het mogelijk wordt in de tussentijd met andere verdienmodellen, planprocessen en regelgeving te werken. Leegstand en tussentijd veranderen dan van probleem in opportunity, en het beheer van de tussentijd wordt het ontwikkelend beheren van de tussentijd.

_______________________________

Leren van de Balkan, article for Archined 2011

In Nederland verwachten we tegenwoordig veel van organische gebiedsontwikkeling: in kleine stappen, met ruimte voor het onverwachte en met de bewoner/gebruiker als ontwikkelaar. Ook na de recessie is een andere wijze van planning en stedelijke ontwikkeling nodig. Maar kan dat wel, in onze cultuur? En wat kunnen we leren van die onsystematische, ongezonde en illegale stedelijke vernieuwing in de Balkan, die evenveel schade als goeds oplevert?

_______________________________

De Tussentijd / Article in the context of de Dutch Design Week, for Design Platform Rotterdam 2011

Within urnban renewal, interim time and space is more and more native soil for new and unexpected usage. Designers, architects and representatives of the new manufacturing industry take the lead here, with interdisciplinary and informally organized activities. They swap their previous role as contractor for the role of innovative initiator, and impact urban development bypassing institutional parties.

_______________________________

Ontwikkelend Beheer, tijd als instrument voor waarde ontwikkeling, een artikel over stedenbouw voor Oase #85, 2011 Engelse versie: https://www.oasejournal.nl/en/Issues/85/Development-BasedManagement#088

When development and management merge developpers use the structural attention, knowledge, potential and investment flows inherent in the field of management of the lived city, and managers use the imagination and development effectiveness of the performance of their real estate. Ultimately, this approach leads to a diverse and dynamic city.

_______________________________

Free Architecture Surf Terrain in Scheveningen, een artikel voor Archined, 2010

_______________________________

Van Tussentijd naar ontwikkelend beheer, een artikel over stedenbouw voor Archined, 2010

_______________________________

Gedenktekens als werktuigen van het publiek domein, een artikel over werk van beeldend kunstenaar Hans van Houwelingen voor Archined, 2006

_______________________________

Het publiek maken van ruimte, een artikel over socioloog Saskia Sassen voor Archined, 2006

_______________________________

Supersudaca legt bloot, een artikel voor Archined, 2006

_______________________________

Openbare ruimte in The Hague World Forum, een contradictie in zichzelf? Een artikel voor Archined, 2006

_______________________________

Op zoek naar architectonische vrijheid, een artikel over het symposium Drieste Excercities en het Situationisme: zijn er in de huidige ‘spektakelmaatschappij’ nog scheuren, kieren en gaten te ontdekken? Voor Archined, 2005

_______________________________

Moonrider, een artikel over een werk van de Japanse kunstenaar Tatsurou Bashi, voor Archined, 2005

_______________________________

De Achterkant van het Gebruik, artikel voor Het Groot Rotterdams Bruggenboek, Aprilis 2004

_______________________________

Interfering, een publicatie over de achterkant van de stad, 2004

_______________________________

Wilder Wonen & Verder Bouwen, een publicatie over vrije architectuur, 1998

_______________________________